Dienstverleningsdocument

Het DVD geeft informatie over onze dienstverlening, onze onafhankelijkheid en wat de gemiddelde kosten zijn voor het advies en bemiddeling van de hieronder genoemde financiële producten.

Financiële producten zijn hypotheken en enkele verzekeringen, zoals individuele arbeidsongeschiktheid-, overlijdensrisico- en uitvaartverzekering, betaalbeschermers en pensioenproducten.

Advies- en bemiddelingskosten financiële producten

Voor meer informatie klik op onderstaande dienstverleningsdocumenten.