Wat is Execution Only?

Execution only is een vorm van dienstverlening ‘zonder advies‘. De klant beslist zelf en de financiële onderneming voert alleen orders uit.