Privacy Policy

Algemeen
Bij bezoek aan deze website kan Van der Wal Adviesgroep B.V. gegevens van u verwerken.
Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt krijgt Van der Wal Adviesgroep B.V. de beschikking over uw persoonsgegevens.

Van der Wal Adviesgroep B.V. is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens, waarbij het feitelijke beheer van uw gegevens geschiedt door de maatschappijen. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die deel uitmaken van Van der Wal Adviesgroep B.V.

In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Van der Wal Adviesgroep B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Van der Wal Adviesgroep B.V. beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevens-verwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Van der Wal Adviesgroep B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Van der Wal Adviesgroep B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer,
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van Van der Wal Adviesgroep B.V.


Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld.

Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.


Google Maps

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Door gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verzameling, bewerking en de geautomatiseerd verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden.

Meer informatie over Google’s privacyverklaring.


Google reCAPTCHA V3
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacyverklaring.

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.


Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Vragen/opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Van der Wal Adviesgroep B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@vdwalgroep.nl), bellen (0499 – 395 248) of schrijven met Van der Wal Adviesgroep B.V., Kwartellaan 4, 5683 RE Best.

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.


Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Dit verzoek stuurt u dan naar Van der Wal Adviesgroep B.V., Kwartellaan 4, 5683 RE Best.


Wijzigingen Privacy Statement

Van der Wal Adviesgroep B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.