Skip to content

Pensioen is niet later, pensioen is nu

Begin tijdig met sparen

Wie straks een goed pensioen wil zal zelf moeten gaan sparen. En nog veel belangrijker… begin daar tijdig mee!

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. In 2021 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar +4 maanden. Hierna volgt nog tweemaal een jaarlijkse leeftijdsverhoging van +3 maanden. In 2024 wordt de pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar.

Financiële planning

Al deze wijzigingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van het pensioen. Het is dus belangrijk dat je inzicht hebt in de verwachte inkomsten en uitgaven na je pensionering.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Zorg voor een financiële reserve… een levensreserve

Pensioenaanvulling

Inloggen

Log in voor een compleet overzicht van de door jou reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en/of verzekeraars. En het overzicht van je opgebouwde AOW rechten.

Door slechts een klik op de knop

Voor meer informatie neem contact met ons op.
 Telefoon 0499 – 395 248 of stuur een e-mail naar info@vdwalgroep.nl